884 888 477  
mrinstal@wp.pl

Wincentów 37
26-670 Pionki

LOKALIZACJA WYCIEKÓW

 

Nasza firma dysponuje innowacyjną metodą bezinwazyjnej lokalizacji przecieków na instalacji wodnej oraz centralnego ogrzewania. Metoda
ta pozwala na precyzyjne określenie miejsca, gdzie należy wykonać odkrywkę w podłodze by naprawić awarię.

Wykonujemy szereg pomiarów, które składamy w jeden obraz, co pozwala nam określić miejsce awarii instalacji.

Szybka i bezinwazyjna lokalizacja ogranicza szkody powstałe w jej wyniku. Umożliwia wykonanie niezbędnych napraw przy minimalnej ingerencji
w wyposażenie lokalu oraz minimalnie wpływa na codzienne funkcjonowanie mieszkańców.

Po zlokalizowania i usunięciu przyczyn wycieku zalecamy wykonanie osuszenia zalanego pomieszczenia.